Privacyverklaring

Privacybeleid Deodora Flipse

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die ik verwerk van mijn leerlingen. Indien je een lesovereenkomst aangaat, of om een andere reden persoonsgegevens aan mij verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ben ik:
Deodora Flipse, pianodocent, Pieter de Swartkwartier 28, Bilthoven,
deodoraflipseatgmail.com/06 40510436,
KvK 30267247

2. Welke gegevens verwerk ik en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lesovereenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadressen, bankrekeningnummer(s)

2.2 Ik verwerk de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact mbt jouw lesovereenkomst of de eventuele beëindiging daarvan, alsmede uitwisseling van informatie mbt muziekinformatie in het algemeen, zoals lesmateriaal, concertdata etc
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van mij als pianodocent
c) je naam en bankrekeningnummer worden gekoppeld opgeslagen ivm betalingen van het lesgeld, en/of aangeschaft lesmateriaal

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met mij als pianodocent

3. Bewaartermijnen

Ik verwerk en bewaar je persoonsgegevens gedurende de duur van jouw lesovereenkomst tot maximaal een jaar na afloop van het laatst genoten lesjaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via mijn leerlingenadministratie kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact met mij opnemen

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ik je persoonsgegevens verwerk of je verzoeken behandel, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming

4.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kun je direct aan mij richten

5. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Ik adviseer je daarom het Privacybeleid regelmatig te bekijken.